Prihlásenie/Registrácie

ODDIELY,KLUBY, ŠKOLY POZOR! Zaregistrujte sa ako klub a získajte lepšie ceny! Po registrácii obdržíte do 48 hod. autorizáciu pre prístup k zvýhodneným cenám.

Počítadlo návštev

Joomla Just for Sharing - Joomla Club Templates and Extensions
Ochrana osobných údajov PDF Tlačiť E-mail

1. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených pri registrácii kupujúceho na internetovej stránke www.molten.sk v objednávke ako aj so spracovaním iných ním poskytnutých údajov v objednávke nemajúcich charakter osobných údajov a to na účely uzavretia, realizácie a plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim v súlade s týmito VOP ako aj na účely ponúkania služieb a produktov predávajúceho, na účely kontaktovania a zasielania informácií o činnosti predávajúceho, usporadúvaných akciách predávajúceho, ponúkaných výrobkoch, službách a iných aktivitách predávajúceho vrátane zasielania  informácií aj elektronickými prostriedkami/najmä e-mail/. Tento súhlas so spracovaním svojich údajov na účely uvedené v predchádzajúcej vete udeľuje kupujúci predávajúcemu na dobu do odvolania tohto súhlasu kupujúcim. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať a to zaslaním písomného oznámenia o odvolaní tohto súhlasu na e-mailovú adresu predávajúceho : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo zaslaním tohto písomného odvolania súhlasu na adresu sídla predávajúceho.

2. Kupujúci odoslaním objednávky zároveň výslovne súhlasí s tým, aby predávajúci, resp. jeho pracovníci získavali jeho osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním jeho úradných dokladov na nosič informácií a aby k získaným osobným údajom priraďovali jeho iné osobné údaje, ktoré im poskytol.

3.Kupujúci udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v zmysle predchádzajúcich odsekov dobrovoľne. Kupujúci ďalej prehlasuje, že jeho osobné údaje uvedené pri registrácii na internetovej stránke www.molten.sk a v objednávke tovaru, sú pravdivé a úplne.

4.Kupujúci má vo vzťahu ku svojím spracúvaným osobným údajom práva podľa  zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. V prípade, ak by predávajúci spracúval osobné údaje v rozpore s platným a účinným zákonom alebo ak by mal kupujúci iné pochybnosti  týkajúce sa porušenia príslušného zákona v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov, je kupujúci oprávnený požiadať predávajúceho o vysvetlenie a požiadať aby predávajúci odstránil takto vzniknutý stav, najmä je oprávnený žiadať blokovanie nesprávnych alebo neúplných osobných údajov kupujúceho, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

 

  • Volejbalové lopty


lopty pre školy

lopty pre minivolejbal

odľahčené lopty

oficiálna lopta V5M5000

FLISTATEC

  • Hádzanárske lopty

    Hádzanárske lopty
    MOLTEN nájdete
vo veľkostiach 0, 1 , 2 , 3
H2X5000 - oficiálna hracia lopta
česko-slovenskej ženskej súťaže
WHIL l
  • Basketbalové lopty

Basketbal je dominantou značky MOLTEN.

 

MOLTEN ponúka lopty od základných gumených

rady BGR až po najlepšiu oficiálnu loptu OH, MS,

ME /BGL7X, BGL6X/ vo všetkých veľkostiach.

 

 

logo footer   Powered by SLOVAKWEB.EU - (c) 2011
Váš košík je prázdny